Lampionvirág (Physalis alkekengi)A lampionvirág napjainkra kiszabadult a kertekből, és a száraz erdőkben, cserjésekben, néha nitrogéndús ligetekben is találkozhatunk vele. A növény gyümölcse kis mértékben fogyasztva vizelethajtó, vesetisztító.

Vadász panzió (2012)Tetszetős Vadász Panzió áll a Doboz külterületén lévő Marói-erdő szélén.

 Az egykor felkapott szálláshely mára már elhagyatottnak tűnik. Kíváncsi lennék, kilehet-e bérelni ezt a nyugalmat sugárzó épületet!(?)

Tuskó-tó és Digó-tó (2012)A Kettős Körös Dobozi hídján áthaladva két bányagödör tárul szemünk elé, amelyet a helyiek Tuskós- és a Digó-tónak neveztek el.

A dobozi Petőfi Horgász Egyesület kezelésében álló Tuskós-tó a horgászok paradicsoma. A Digó-tóban viszont az évtizedek alatt kiemelkedő vizesélőhely alakult ki, ahol védett madarak, ízeltlábúak és kétéltűek élnek.

Református templom (2012)


A település központjában áll a 18. századi barokk stílusban épült Református templom.

A műemlék jellegű épület építészeti különlegessége a külső falakat díszítő íves záródású falfülkék. Ezen felül a templom kézi faragású tölgyfa berendezése is különösen értékes. Az orgonája szintén műemléki védelem alatt áll.

Izraelita temető (2012)


Doboz határában szépen rendbe tartott, kisebb izraelita temető található.

Sámson vára (2012)

Doboztól délkeletre, a Fekete-Körös holtágának egyik kanyarulatában áll a Sámson vár néven ismert Árpád-kori földvár. A sáncvárat feltehetően a 10-11. században építettek és fából épült tornya is volt. A valószínűség a lakótoronnyal is rendelkező vár a 13. századra megsemmisült.
Az erődítmény nagyobb hányadát az egykori folyó ölelte körül, a kisebbik részét pedig a gátépítések során belefoglalták a töltésbe. A sáncon vonulata mentén azonban még ma is találni kívül-belül vörösre égetett rögöket.

A népmonda szerint Sámson két fogsorral született talált, táltos gyermek volt. Már gyerekkorában megmutatkozó hatalmas erejét a törökök bosszantásában hasznosította.

Szanazugi tanösvény (2012)
A Doboz tartozó Szanazug üdülőövezetéből indul egy különleges tanösvény. A séta út haladási irányát nem jelöli külön jelzés, ezért a piros turistajelzést kell követni. Az utunkba akadó információs táblák többek között ismertetik a Sámson vár történelmi tudnivalóit és a Doboz környéki erdők történetéről is olvashatunk.

Az erdőben pedig számos helyen ott kanyarognak az egykori Fekete-Körös vízzel telt, gyönyörű meanderei.

Kápolna (2012)


A Békés megye legrégebben lakott térségei közé tartozik Szanazug.
Az üdülőövezetben található helység egyszerű kápolnája.

Fekete-Körös (2012)

A Fekete-Körös a romániai Rézbánya közelében ered, vízét több forrás és patak gyarapítja, köztük a Köves-Körös is. A folyó szabályozás előtt egy kanyargós vízfolyás volt, amely a Dobozhoz tartozó Szanazúgnál találkozik a Fehér-Körössel. Napjaikban a Fekete-Körös egy gyönyörű, holtágakkal tarkított vizes terület, mely horgászok, fürdőzők és a vízi sport kedvelők paradicsoma.
A folyón van hajókirándulásra is lehetőség, ezeken a szervezett kirándulásokon résztvevőket kisvonat szállítja a kiinduló állomásra és egy kocsmalátogatás is benne van a programban.

Mályvádi árvízi szükségtározó (2012)


A  szélsőséges időjárási helyzetek gyakorisága miatt és a vízgyűjtő területeken végzett emberi beavatkozások nyomán az 1970-es évektől több töltésszakadás történt Körös-­vidéken. 
Ezért a Vízügyi Igazgatóság 1977-ben a Fekete-Körös mellett létrehozta a Mályvádi árvízi szükségtározó. A kor akkori színvonalának megfelelően készült el a tározó, de napjainkra az egykori robbantásos technológia elavult és számos hátránnyal is járt. Ezért szükségvolt a mályvádi műtárgyak fejlesztésére, amely 2000-es évek tervezése nyomán valósult meg. 

Az elkészült nyílások lehetővé teszik a szabályozható elzárását, a mozgatását pedig elektromechanikus berendezések végzik. Ezzel a fejlesztéssel a Fekete-Körös veszélyes árhullámai mérsékelhetőek és a folyó többi Körösre gyakorolt hatásai is csökkenthető.

Gyulavári Wenckheim-Almássy-kastély és kápolna (2012)Gyulavári egyik büszkesége a központban álló, feltehetően 1794 körül épült Wenckheim-Almássy-kastély. A romantikus elemekkel díszített, eklektikus stílusú épületegyüttes egy gondozott parkkal rendelkezik, kápolnájában pedig rendszeresen tartanak esküvőket.

Református templom (2012)A 19. század végén épült fel a gyulavár református temploma  az elődje helyén. A gyülekezet első lelkipásztora a neves fizikus Bay Zoltán édesapja, Bay József volt

Gyulai tűs gát (2012)


A Fehér-Körösön rendszeresen levonuló árhullám igen csak megnehezített a Gyulaiak és a környéken élők életét. Ezért a nagyváradi Helytartó Tanács javaslatára 1858-ra elkészült az a ma is látható új meder.


Az egykori folyóág, a mai Élővíz-csatorna vízpótlására épült meg a Gyulai tűs gát 1896-ban. Az akkoriban modernek számító létesítmény 102 évig üzemelt, ezután elbontásra került és helyére egy újabb gát épült. Az országosan is egyedülálló műszaki emlék egy része a tömlős gát mellé került kihelyezésre. A parton álló kis házban pedig bemutatószobát rendeztek be, melyben tablók, makettek mutatják be a létesítmény múltját.

Unitárius templom (2012)


Hódmezővásárhelyen az Erdélyből eredő unitáriusoknak már 16. század óta voltak hitvallói.

1910-ben épült fel a kisméretű eklektikus templom a Völgy utcai telken. 
2012-ben felújításon esett át az épület, azóta inkább hasonlít egy mesebeli kastélyra, mint egyházi építményre.

Szent István (2012)Domborművel díszített szürke márvány talpazaton áll Szent István bronz lovas szobra a hódmezővásárhelyi Szent István templom előtt.

Zsinagóga (2012)A 20. század elején a szegedi Müller Miksa tervei alapján épült fel a vásárhelyi zsinagóga. A a Kálvin téren található építmény mór stíluselemeket is felhasználó eklektikus, impozáns térhatású, és jellegzetes szecessziós díszítésű. A legutóbbi felújítás óta a város egyik ékköve.

Református Újtemplom (2012)
II. József türelmirendeletének kiadása után épült a város második református temploma. 
A jellegzetesen barokk építmény Fischer Boldizsár tervei alapján készült és monumentalitásával kitűnik Kálvin János tér épületei közül.

Nagy András János-kút (medencés artézi kút) (2012)


A Kálvin János tér ékessége a körforgalom közepén álló szökőkút. A kút története a 19 századik nyúlik vissza, amikor is a Nagy család ártézi kútja köré homokkő medencét faragtak, és mészkőoszlopot állítottak a közepébe, hogy függönyszerűen folyjon a víz.

Evangélikus templom (2012)A vásárhelyi evangélikusok 1811-ben építették fel templomukat a Márton utcában, amely Klauzál Gábor reformkori politikus adományaiból készült.

Majolikagyári emlékmű (2012)A Majolikagyár fennállásának 60. évfordulóján, 1972-ben a Belvárosi katolikus templom parkjában állították fel Probstner János iparművész alkotását.

Szentháromság templom (2012)


A kálvinista többségű Hódmezővásárhely első katolikus temploma már 1200-ban már áll, és a feltételezések szerint a város mai belterületén állt.

A ma is látható belvárosi Szentháromság-templom elődjét 1750-ben építették fel barokk stílusban. Az egyhajós épületet Ybl Miklós tervei szerint 1860-ban háromhajósra bővítették. és 1886-ban szentelik fel. A templom főbejárata fölött az építtető a gróf Károlyi-család címere látható.

A templom főoltárán látható Szentháromság képet Iznám János készítette, oltárépítményt pedig az 1873-as bécsi világkiállításon vásárolta a gyülekezet. A hajóban álló mellékoltár Jézus Szíve tiszteletére készült 1889-ben. A belsőben található barokk szószék és főoltár is az eredeti.Merkúr (2012)


A pásztorok, a kereskedelem, az utazás, a tolvajok, az ékesszólás istenének szobra Rubletzdy Géza kiváló munkája 1907 óta áll a Nagytakarék kupolájának tetején, azóta vált a város egyik jelképévé.

Városháza (2012)


Ybl Lajos tervei alapján 1800 években épült neoreneszánsz és eklektikus stílusban. A Hódmezővásárhely főterén álló városháza karcsú tornyán látható a város címere, a toronyóra és a díszes sisak.

Kossuth téri I. világháborús emlékmű (2012)


A Városháza előtti téren áll Hódmezővásárhely I. világháborús emlékműve, amelyet Pásztor János készítette 1938-ban. A mészkő talapzaton álló bronz lovasszobor északi oldalán a város címere is látható.

Bethlen Gábor Gimnázium (2012)


A Bethlen Gábor Gimnázium Vásárhely kapujában 1822-ben épült fel, és kezdetben Református Nagyoskola volt a neve. A háromszintes épület Sándy Gyula tervei alapján préstéglából készült, stílusát tekintve pedig keveredik az eklektika a korai reneszánsszal. Az épület szecessziós homlokzatát magyar népi motívumok s díszítik. Az iskola két és fél évszázados könyvtára a város egyik büszkesége.
Az iskola névadójának domborműve egy gótikus ablak-kompozícióban került elhelyezésre az épület falán.

Református Ótemplom (2012)
Hódmezővásárhely egyik legrégebbi barokk épülete a 18. században teljesült ki, és egykoron lőréssel ellátott falat is emeltek hozzá. Majd az 1800-as években ezt lebontották és bazár sort húztak a helyére. A belsejében látható 18. századi festett, kazettás karzat a református építészet egyik mintapéldája.


A Hód-tó partján már a 18. század előtt is templom állott. A vályog épületet 1713-ban kőtoronnyal toldották meg. A tetején kialakított karzatról pedig a városlakók az ellenség vagy az árvíz jöttét figyelték. 1721. és 1723. között a templomot felújították, melynek kivitelezését Helbing János budai építőmester végezte.

A templom belsejében lévő egykori bútorzat és kegytárgyak az idők folyamán elvesztek, de a 2012-es felújítás során lehetővé vált összegyűjtésük és eredeti állapotuknak megfelelő visszaállításuk. A 18. századi kazettás, festett, fatáblás mennyezet, a szószékkorona, és a papok padja 113 év után ismét Hódmezővásárhelyen várja a híveket és a látogatókat.

Bakay-kút (2012)


Az Alföld első ártézi kútja a Cseresnyés kollégium előtti kis téren áll.
A vásárhelyi kút köré1880-ban épült a medence és a díszes oszlop.

József Attila (2012)


Hódmezővásárhelyen a Bethlen Gábor Gimnázium közelében áll az Eszmélet című Alkotás, amely a József Attilának állít emléket. Kligl Sándor 5 méter magas alkotása a költőt több mellékalakkal ábrázolja. A költő 1934-ben írta Eszmélet-ciklusát, amelyről a kompozíció a nevét kapta.

Magyar parlagi szamár (Equus asinus asinus')

A magyar parlagi szamár története időszámításunk kezdetéig nyúlik vissza, ugyanis az első szamarak a kelták idejében kerültek a Kárpát-medencébe. A mai szamaraink feltételezhetően ennek az állománynak kései leszármazottai, hiszen azóta csak kevés egyed került be az országba.

Hétvezér emlékmű (Árpád-halom) (2012)

Pusztaszer észak-nyugati felén található az Árpád-halom, amelynek tetején egy érdekes obeliszk látható. Ez az emlékmű hívatott jelölni, hogy Pusztaszer a magyar történelem egy fontos helyszíne.

A Magyar Országos Diákszövetség 1894-ben indult gyűjtésének köszönhetjük a ma is látható kompozíciót. A 12 méter magas obeliszk tetején turulmadár ül, az oldalain található domborműveken pedig a hét vezér arcképe látható. A terveket Pataky Imre kecskeméti rajztanár készítette.

A halom felszínén növényritkaságok is élnek, ezért közvetlen környéke természetvédelmi terület, a Kiskunság Nemzeti Park része.

Kétcsúcsú keresztespók (Gibbaranea bituberculata)


A kétcsúcsú keresztespók áprilistól júniusig gyakori, általában cserjéken vagy alacsony növényeken, a talajhoz közel helyezi el a hálóját.

Pusztaszeri arborétum (2012)


A környék egyetlen botanikus kertje a  falu északnyugati oldalán található, amely egy örökzöldek sokszínű gyűjteményével büszkélkedő igazi arborétum. 

Az arborétum telepítési munkálatai a Hétvezér Termelőszövetkezet kezdte meg 1975-ben, az évek során 189 féle fafajtával, bokorral, és cserjével gazdagodott a gyűjtemény. A napjainkban már csak 10 hektáros terület szemet gyönyörködtető látványt nyújt minden évszakban. 

A terület szabadon látogatható, de a 10 főnél nagyobb csoportok látogatási szándékát jelezni kell az önkormányzatnál.