Túra: A híd túl messze van (2013)


Az öreg Tisza szörnyen zavaros.
Keserves kedvvel ostromolja partját.
Szilaj bánatát küldi benne
A nyugtalan Maros
S a távoli, koldus Máramaros.

(Juhász Gyula)

A nyughatatlan Maros


forrás: openstreetmap.org

Útvonal:

Makó belváros – Maros-töltés – Klárafalvi-gátőrház – Fehértói-gátőrház – Deszki-gátőrház – Tisza-töltés – Újszeged – Szeged Atikövizig.


Táv és szintemelkedés:

32 km/ 46 m
ÁrnyjátékSzent Kereszt Felmagasztalása templom (2013)


Klárafalva már a középkorban is rendelkezett templommal, amelyet Szent Klára tiszteletére szentelt föl és a török dúlás alatt a településsel együtt elpusztult. 1777-től kezdett újra települni a falu, majd 1935-ben kapja a Szent Kereszt tiszteletére szentelt kis templomot.

Rózsafüzér Királynője templom (2013)


A 2006-os év hozta meg a néhány tucat ferencszállási hívő kitartó munkáját, ugyanis ebben az évben épült meg a 17 m magas kőtornyú, az erdélyi épületek formavilágát idéző modern faszerkezetes templomuk. Előtte a helybéliek a paplakból kialakított kápolnában tartották összejöveteleiket.
A közvetlenül a polgármesteri hivatal szomszédságában álló építménynek kettős titulusa van, egyszer a régi imaház Rózsafüzér királynője nevét örökölte meg. De emellett a település elnevezéséből adódóan Szent Ferenc titulusát is viseli a Földi Mihály építészmérnök által készített templom.

Református Ótemplom (2013)


A város egyik legrégebbi műemléképülete az 1776–1788 között barokk stílusban épült Református Ótemplom. A templom igazi értékei a belsejében rejlenek, ugyanis a karzaton empire stukkók láthatóak, hangvetője pedig rokokóba stílusú.

Régi városháza (2013)


A régi városháza Makó egyik ritka szépségű romantikus épülete, amely arról is nevezetes, hogy itt található a város máig működő órája. A városközpontban található épület Koczka Ferdinánd tervei alapján készült el 1854 és 1859 között romantikus stílusban.

Korona Szálló (2013)


A városközpontban található eklektikus szálló a Makói szellemi élet fellegvárának számított hajdanán. A város legszebb eklektikus épületének elődje 18. század végén épült Nagykocsma néven. A vendéglőt 1855 és 1967 között négy különböző szakaszban átépítették Giba Antal és Koczka Ferdinánd tervei alapján, és ekkor nyerte el mai formáját. A 2005-ben felújított épületben napjainkban a város legelegánsabb vendéglátóhelye működik.

Bérpalota (2013)


A Bérpalota Makó egyik legszebb neobarokk épülete, amely város főtérének legimpozánsabb része is.
Az Arad-Csanádi Takarékpénztár palotája a püspöki magtár helyén épült fel 1925-1927 között neobarokk stílusban. Az épület terveit Orth Ambrus készítette, a munkálatokat Papp József végezte, a kiadásokat pedig Speyer-kölcsönből finanszírozta a város vezetése. Az épületben akkoriban lakások kaptak helyet, a földszintjén pedig üzletek voltak. A napjainkban is hasonló funkcióval bíró Bérpalota párkányán található Európa második legnagyobb molnárfecske-telepe.

I. világháborús emlékmű (2013)


A Korona Szálló előtti téren áll az I. világháború makói hőseinek emlékműve, amelyet Pásztor János készített el 1929-ben. A szoborkompozíció több alakból áll, ugyanis a felső lábazaton sisakos ősmagyar vitéz támogatja a sebesült katonát, mellette egy fohászkodó fiatal nő. Az alsó sorban pedig egy csikós öltözetű, kezében fokost tartó férfi, és egy anya két gyermekével látható. A Makó avatáson Horthy Miklós kormányzó, és magas rangú kísérete is részt vett.

Szent István (2013)

A makói Csanád vezér téren, a Millenniumra felállított lovasszobor a belváros egyik büszkesége. Győrfi Lajos és Kiss Jenő Ferenc közös alkotása István királyt egy nyers kőtömbön állva ábrázolta. A talapzatba pedig egy oszlopot faragott Papp Zoltán, aki ezzel szimbolizálta az uralkodó államalapítási törekvéseit.

József Attila Gimnázium (2013)


A makói József Attila Gimnázium eklektikus épülete ma is a városközpont egyik meghatározó építménye.
A város 1894-ben rendelte el az új főgimnázium megépítését, amelyet Dessewffy Sándor csanádi megyéspüspök támogatott. A volt sóház helyén épült impozáns gimnáziumot Gerle Lajos tervezte, a berendezésének költségeit a város vállalta magára.
A Makón működő iskola jelenleg is város és térségének legrangosabb és legnagyobb hagyománnyal bíró intézménye.

Ortodox zsinagóga (2013)


Makó zsidó városrészében áll a város zsinagógája, amely küllemében jól illeszkedik a környék házai közé.
Az egyhajós zsinagóga 1895-ben épült fel romantikus stílusban a helyi ortodox közösség segítségével. 2002-ben felújítot és újraszentelt zsinagóga azóta már az elszármazott makói ortodox zsidók fontos zarándokhelyévé vált, ahol évente egyszer, a csodarabbi, Vorhand Mózes halálának évfordulóján istentiszteletet is tartanak.

Püspöki nyaraló és Fájdalmas Szűzanya-kápolna (2013)


A makói Csanád vezér tér legjelentősebb empire stílusú műemléke a volt püspöki nyaraló épülte.
A püspöki rezidenciát és kápolnát Kőszeghy László püspök építette 1826-ban nyári laknak. A dór oszlopos épületnek a kápolna a hangsúlyos része. Az épületben 1935-től fiúinternátus költözött be, a hívek gondozását pedig szerviták vették át. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc során megfordult itt Horváth Mihály püspök, és Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója is.

Evangélikus templom (2013)


A makói evangélikus templom építését Luther Márton születésének 400. évfordulóján, 1883-ban kezdték el és 1903-ra készült el a neogótikus stílusú téglaépület. A Bánszky Mihály műépítész terve alapján épült templom belsejében míves fenyőoltár áll.