Túra: A híd túl messze van (2013)


Az öreg Tisza szörnyen zavaros.
Keserves kedvvel ostromolja partját.
Szilaj bánatát küldi benne
A nyugtalan Maros
S a távoli, koldus Máramaros.

(Juhász Gyula)

A nyughatatlan Maros


forrás: openstreetmap.org

Útvonal:

Makó belváros – Maros-töltés – Klárafalvi-gátőrház – Fehértói-gátőrház – Deszki-gátőrház – Tisza-töltés – Újszeged – Szeged Atikövizig.


Táv és szintemelkedés:

32 km/ 46 m
ÁrnyjátékSzent Kereszt Felmagasztalása templom (2013)

Klárafalva már a középkorban is rendelkezett templommal, amelyet Szent Klára tiszteletére szentelt föl és a török dúlás alatt a településsel együtt elpusztult.
1777-től kezdett újra települni a falu, majd 1935-ben kapja a Szent Kereszt tiszteletére szentelt kis templomot.

Rózsafüzér Királynője templom (2013)

A 2006-os év hozta meg a néhány tucat ferencszállási hívő kitartó munkáját, ugyanis ebben az évben épült meg a 17 m magas kőtornyú, az erdélyi épületek formavilágát idéző modern faszerkezetes templomuk. Előtte a helybéliek a paplakból kialakított kápolnában tartották összejöveteleiket.

A közvetlenül a polgármesteri hivatal szomszédságában álló építménynek kettős titulusa van, egyszer a régi imaház Rózsafüzér királynője nevét örökölte meg. De emellett a település elnevezéséből adódóan Szent Ferenc titulusát is viseli a Földi Mihály építészmérnök által készített templom.

Református Ótemplom (2013)

Makó kálvinista városrészében található ótemplom, a kősisakos tornyával igazi vidékies barokk hangulatot áraszt. A templom mind kulturális, mind építészeti szempontból jelentős műemléke a településnek.

Régi városháza (2013)

Az egykori városháza Makó egyik ritka szépségű romantikus épülete. Arról nevezetes, hogy itt található a városközpont máig működő órája.

Korona Szálló (2013)

A városközpontban található eklektikus szálló a Makói szellemi élet fellegvárának számított hajdanán. 

Bérpalota (2013)

A Bérpalota Makó főtérének egyik legimpozánsabb része. A neobarokk épület párkányán Európa egyik legnagyobb molnárfecske-telepe él.

Szent István (2013)

A Millenniumra állított lovasszobor a belváros büszkesége. István király egy nyers kőtömbön áll, amelybe oszlopot faragtak, ezzel szimbolizálva az uralkodó államalapítási törekvéseit.

József Attila Gimnázium (2013)

A Gimnáziumként működő eklektikus épület ma is a városközpont egyik meghatározó építménye. Az itt működő iskola pedig Makó és térségének legrangosabb és legnagyobb hagyománnyal bíró intézménye.

Ortodox zsinagóga (2013)

Makó zsidó városrészében áll a város második zsinagógája, amely jól illeszkedik a környék házai közé. Az elsőt a 60-as évek közepén lebontatták, mert kupolája megsérült. A mostani romantikus stílusú imaház hazánk második legnagyobb ilyen jellegű ortodox épülete.

Püspöki nyaraló és Nagyboldogasszony Fájdalmas Szűzanya-kápolna (2013)

A Csanád vezér tér legjelentősebb empire stílusú műemléke a volt csanádi püspöki nyaraló épülte. A dór oszlopos kápolnát magába foglaló épületegyüttes hosszúsága tipikusan az alföldi klasszicizmusra jellemző.

Evangélikus templom (2013)

A Luther utca és a Vásárhelyi út sarkán egykori magán telken található a neogótstílusú templom. Belsejében szépen kidolgozott csúcsíves fenyőfa oltár áll.