Lándzsás őszirózsa (Aster lanceolatus)


A lándzsás őszirózsa többnyire patakok partján, magaskórósokban él tömegesen. A növény fészkes virágzata sárga és fehér, de ritkán lehet halványlila is.

Vízi rucaöröm (Salvinia natans)


A vízi rucaöröm a hínártelepek gyakori vendége, amely leginkább az Alföld vizeiben gyakori.
Az őshonos rucaöröm egy a víz felszínén úszó, gyökér nélküli páfrány faj. A vízi rucaöröm hazánkban védett, ugyanis állományai kihalófélben vannak.

Mocsári tisztesfű (Stachys palustris)

A mocsári tisztesfű június-szeptember között virágzik patakok, tavak partján, mocsaras, nedves területeken, és lápréteken. Az élénk lila virágú tisztesfű faj régóta ismert gyógynövény, amely illóolajat is tartalmaz.

Téglagyári-tavak és tanösvény (2014)
A hódmezővásárhelyi Téglagyári-tavak tanösvény a város északi részén a Rárósi út végén található, ahol az egykoron virágzó vásárhelyi téglagyártás agyagnyerő medrei találhatóak.

A Téglagyári-tavak az évek során feltöltődtek vízzel, és a területet benépesítették a ma is látható élővilág. A Dél-Alföldre oly jellemző szikes tavak körül fás ligetek és cserjések telepedtek meg, amelyek elősegítették a változatos hazai vízi fauna megjelenését. A tónál a védetett állatok közül előfordul a barna rétihéja, a kis lile, a gólyatöcs, a gulipán, a tavi cankó, a kis őrgébics, a partfalakon pedig fecskék és gyurgyalagok vertek tanyát. De ide fészkelte be magát Magyarország egyetlen mérges pókja, a szongáliai cselőpók is.


A tavakhoz tartozik egy tanösvény is, amely 14 állomáson keresztül mutatja be a terület őshonos és tájidegen-növényvilágát, emellett védett és fokozottan védett madárfajokat ismertet. A 2,4 kilométeres séta közben utunkba akad egy madárvárta, szabadtéri kemencék, a Táltos fa, mezítlábas tornapálya és egy újkőkori ház rekonstrukciója.Komló (Humulus lupulus)


A komló a nedves, tápanyagdús talajokon érzi jól magát, ártéri erdőkben vagy folyók partján gyakori.
A futónövény jellegzetesége a lecsüngő toboza, amely halványzöld „pikkelyekből” áll. A növény képes akár harminc méteres magas házfalakra, oszlopokra, vagy fákra felfutni. A komló nyugtatóhatású gyógynövény, de a sörgyártás fontos alapanyaga is.

Dankasirály (Larus ridibundus)


A dankasirály Magyarországon a leggyakoribb fészkelő sirályfaj, amely természetes és mesterséges tavak környékén él a tavaszi és őszi átvonuló időszakban. 

A madár előszeretettel fészkel telepesen, más fajokkal együtt nádasokban, mocsarakban és szigeteken. Gyakran látni mezőgazdasági gépek környékén az állatot, ahol a felforgatott friss szántásban keresgél magfának táplálékot.

Túra: Sárrét (2014)

A ladányi, a ladányi torony tetejébe',
ül egy holló tiszta feketébe'.
Az a holló, sej-haj babám, minket gyászol,
el akarnak, de nem tudnak tiltani egymástól.

A ladányi faluvégen áll egy cserepes ház,
abba' járok, még a szívem is fáj.
Valahányszor arra megyek el előtte,
mindannyiszor, kisangyalom, te jutsz az eszembe.

(népdal)

Esősáv
A túra hívatalos térképe

Útvonal:

Körösladány, Wenckheim-kastély (P) - Dondorog - Majta - Kisfás - Vészői-Mágor - Dióér-hát - Bikeri - Túzokos - Újladány - Körösladány, Wenckheim-kastély


Táv és szintemelkedés:

30 km/ 75 m
Agyagozás Mesterfok

Református templom (2014)


Körösladány első templomát a Nadányi család építette a 13. század második felében az ide betelepített családok számára. Ennek a középkori épületnek a maradványaiból új templomot építetek 1778 és 84 között a régi helyén, amelyet 1794-ben megnagyobbítottak és tornyot is emeltek hozzá.
Eme gyönyörű copf műemlék még napjainkban is a város első számú szimbóluma.

Szeplőtelen Fogantatás templom (2014)


Körösladányban a katolikus vallás Wenckheimek által honosodott meg a 18. század elején, ők építtették a Körös partján álló templomot. 


Az 1822-ben elkészült klasszicista templom a báró kedvenc építésze, Czigler Antal tervei alapján épült fel, és a Szeplőtlenül fogantatott Szűz tiszteletére szentelték fel. A gyarapodó katolikus lakosság számára szűknek bizonyult a kis alapterületű épület, ezért 1911-12 között jelentősen átépítették és kibővítették Peiser Károly püspöki uradalmi mérnök tervei alapján a templomot.

Közönséges kecskerágó (Euonymus europaeus)


A közönséges kecskerágó a síkságokon és hegyekben egyaránt előfordul, főleg nyirkos és száraz erdőkben, ligetekben, cserjésekben, sövényekben találkozhatunk vele. A növény ősszel pirosló, sötét rózsaszín toktermésekkel megrakott bokrai igen látványosak. 

A kecskerágó termése mérgező, a nedve olyan alkaloidákat tartalmaz, mint a teobromin és a koffein.

Réti őszirózsa (Aster sedifolius)


A réti őszirózsa a száraz, szikesedő sztyeprétek első őszi virága. 
Az őszirózsafaj a Körösök ártereiben kialakult pusztákon tömegesen van jelen július és szeptember között. A lila virágú törékeny szépség Magyarországon védett faj, természetvédelmi értéke 5000 Ft.

Magyar sóvirág (Limonium gmelini ssp. hungaricum)

A magyar sóvirág hazánkban jobbára a védett szikes területeinken fordul elő, ahol nyár végén, illetve ősszel lilára festi a pusztákat. A halványlilás virágzatú növény nemesített változatát a szárazvirág-kötészetben előszeretettel alkalmazzák.

Kastélypark (2023)


A körösladányi kastély és a templom között elterelő Körös ártérben 8 holdas angolparkot alakítottak ki Schambach Károly munkája nyomán. 

A sajátos formájú, háromszögletű kastélyparkban nem csak idős fák és szobrok találhatóak, hanem uradalmi épületek is húzódnak itt.

1956-os emlékmű (2014)


A kastélyparkban, árnyas fák alatt található a város 1956-os emlékműve. A 2006-ban felállított Széri-Varga Géza szobrot egy pályázat úthűn, többféle makettból választották ki.

Wenckheim–Merán-kastély (2014)

A körösladányi klasszicista kastélyt Wenckheim-család építette1803-13-i a Nadányiak középkori várkastélyának falai felhasználásával. Az épület tervezője Czigler Antal volt, aki több 19. századi uradalmi épület készítettet a környéken a báró kérésére. Az építmény gyöngyszeme az intarziás biedermeier ajtókeret, amely valószínűleg a pesti Steinl Ferenc munkája.

A szép állapotban lévő épületben jelenleg iskola működik.

Wenckheim József és Béla (2014)

Báró Wenckheim József és báró Wenckheim Béla bronzmellszobrai Körösladányi általános iskola (egykori kastély) előtt találhatóak. A Wenckheim-család kápolnájában talált korabeli gipsz szobrokat Györfi Sándor öntötte, a község önkormányzata pedig 2000-ben állíttatta fel őket.