Túra: Csomorkány (2013)

A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj, nem. A haza te vagy, szőröstül-bőröstül, testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a haza életének egy pillanata is.

(Márai Sándor)

Csomorkányi felfedezők

forrás: openstreetmap.org

Útvonal:

Hódmezővásárhely, Kossuth tér – Csomorkányi út – MátyáshalomCsomorkányi templomrom – Erzsébet – Békéssámson – Erzsébet – Papi-féle szélmalom – Hódmezővásárhely, Kossuth tér


Táv és szintemelkedés:

55 km/ 53 mVadvirágós Vásárhelyi-puszta
Károlyi-kúria (2013)


Az Andrási utca 13. szám alatt található a Károlyi-kúria, amely az uradalmi időkben tiszttartói ház volt.
A Károlyi-család által 1802-ben építtetett urasági ház homlokzatán a kapu fölött megtalálható a timpanon, amely klasszicizmus egyik jellegzetessége. A Kopold Imre által tervezett ház udvar felőli oldalán pedig félköríves oszlopsorral ellátott, fehérre meszelt tornác fut körbe. A korábban egyházi célokat szolgáló épület ma kulturális intézmény, s különböző gyermek és ifjúsági programok, kézműves foglalkozások tartanak benne.

Papi-féle szélmalom (2013)


Az alföld szimbólumai a Hódmezővásárhelyi tanyavilágban a 18-19. század fordulóján jelentek meg. Utolsó hírmondójuk a Papiféle malom az Erzsébeti úton található a településtől mintegy 7 kilométerre. Nevét utolsó molnáráról kapta Papi Imréről, aki az ötvenes évek végéig üzemeltette a malmot.

Nyolcsávos gyalogcincér (Dorcadion scopolii)

A nyolcsávos gyalogcincér főleg dombvidéken, de sík területeken is elterjedt. A repképtelen bogár csápjai és lábai feketék vagy sötétbarnák, a szárnyfedőin pedig 4-4 fehér sáv húzódik. 

Nagy tarkalepke (Melitaea phoebe)

A Nagy tarkalepke hazánkban száraz sztyepperéteken, nedves kaszálókon és hegyvidéki völgyekben egyaránt előfordul.

Csomorkányi templomrom (2013)

Hódmezővásárhely egyik büszkesége a 13. századi gót és román stílusú Csomorkányi templomrom. 

Az egykoron vizenyős terület több kisebb települést rejtetett, ezek egyike Csomorkány. A város és Kardoskút között található virágzó település emlékét már csak ez a málladozó épület hirdeti. A templomból éppen maradt vörös téglából emelet részek a környék egyetlen ilyen jellegű épülete. A műemlék és környezete fokozottan védett természeti terület és a Körös-maros Nemzeti Park része.

Csomorkányi iskola (2013)


A Csomorkányi-út mellett a templomrommal szemben állt egy tanyai iskola, amely az 1910-ben épült öt vásárhelyi református iskola egyike volt. A jellegzetes kontyolt tetös téglaépületben 1975-ig folyt a tanítás, ezután valamilyen okból kifolyólag elbontották az épületet. 2005-ben az egykori diákok emléktáblát helyeztek el az iskola helyén.

Bíborfekete hagyma (Allium atropurpureum)


A bíborfekete hagyma Magyarországon főként a Tiszántúlon nő, de ott sem gyakori. A növény lilás virágjai csillagszerűen szétterülnek. A hagymaféle a természetes élőhelyeket kedveli, és május–júniusban virágzik.

Keltei szarkaláb (Consolida orientalis)


A keleti szarkaláb a búzavetések jellemző növényei, a szántókon május-júniusban virágzik. A növény virágai a nyári díszei, a hatalmas virágfürtjei a fehértől a sötétkékig számtalan árnyalatban pompázik ilyenkor.

Mátyáshalmi iskola (2013)


Hódmezővásárhelytől 13 kilométerre a Csomorkányi út mellett egy romantikus hangulatú téglával borított tanyasi épület áll. Itt látható az 1900-ban épült kilenc vásárhelyi iskola egyike, amely nevét a közeli Mátyás-halomról kapta, és az 1960-as évekig folyt benne a tanítás.

Mátyáshalmi I. világháborús emlékmű (2013)

A Hódmezővásárhelyhez tartotó Mátyáshalmi iskola kertjében egy méltatlan környezetben álló I. világháborús emlékmű látható. Az 1927-ben készült Kriván Ferenc alkotáson egy haldokló katona szobra látható.

Héjahalmi I. világháborús emlékmű (2013)

A hódmezővásárhelyi Héjahalmon is áll egy I. világháborús emlékmű, amely a környező tanyavilágból származó elesett hősöknek állít emléket. Kriván Ferenc szobrászművész kompozíciójának a főhelyén a magyar Szent Koronán álló, kitárt szárnyú turulmadár látható.