Túra: Jubileumi Emléktúra Ópusztaszeren (2023)

A midőn a Magyar Turista-Egyesület elsőrendű feladatának tekinti a hazai föld természeti szépségekben gazdag vidékeinek felkutatását, megismertetését és megkedveltetését, nem kisebb gondot fordít arra is, hogy a feltárt és úgyszólván újból meghódított szép vidékek mindazon nevezetes pontjaira irányítsa figyelmünket, melyekhez a hazai történet mindenkor szívet s lelket egyaránt felemelő, döntő mozzanatának egy-egy emléke fűződik.”

(Dr. Mihalovics Béla)

Itt a piros ...forrás: openstreetmap.org
Útvonal:

Ópusztaszer – Magyarok Hét NyilaPusztaszeri-erdőPallavicini erdész sírjaErdészház Lovas túraútvonal – EmlékparkEgykori plébániatemplom helye – Ópusztaszer


Táv és szintemelkedés:

15,9 km/ 21 mSzentesi szélmalom Ópusztaszeren

Plébániatemplom alapfalai (2023)

Ópusztaszer határában, a Nemzeti Történeti Emlékparktól 800 méterre a Kápolnai erdőben található egy plébániatemplom alapfalai. 

A kis magaslaton álló építmény román stílusban épült feltehetően a 12. században, és egy jellegzetes Árpád-kori falusi templom volt. A tatárjáráskor a kápolna a monostorral együtt elpusztult. A 13. század végén a templomot újjáépítették a korábbi alapfalak fölhasználásával gótikus stílusban. Az előzőnél lényegesen nagyobb épület szentélyt is meghosszabbították ekkor, és egy nyolcszög öt oldalával záródó apszist kapott.

Forrás: sulinet.hu


1882-ben gróf Khuen Antal és Göndöcs Benedek pontos fölmérést készített a romokról, 1974-ben pedig Horváth Ferenc tárta fel a templomot.

Ópusztaszeri lovas túraútvonal (2023)A Dalerd Zrt. által kialakított ópusztaszeri lovas túraútvonal kb. 10 kilométer hosszan kanyarog a Pusztaszeri-erdőben. Az egykori Pallavicini vadaskertben létrehozott sétaút egy aktív lovas turisztikai pályázat keretében valósult meg.

Magyarok hét nyila (2023)


Az Ópusztaszert Kistelekkel összekötő műút mentén a templommal szemben látható Morvay László grafikusművész monumentális alkotása. Ha valakinek nem esne le a földbe lőtt hét tűzzománc nyílvessző a honfoglaló hét vezérnek állít emléket.

Szent István-díszkút (2023)

Forrás: network.hu
Kistelek első ártézi kútját 1902-1903-ban készítették, amely a Szeged-Budapest út mentén állott a település központjában. Azonban a főút betonozásakor az ártézi kutat elbontották. 

100 évvel a kút „halála” után Kistelek város elkészítette a régi kút pontos mását, és azt ugyanarra a helyre visszahelyeztette.

Gráciák-díszkút (2023)


Kistelek főtéren áll az a szökőkút, amely Dél-Olaszországból, Gerace városából került ide.

A mésztufából készült felépítményt egy római nemesi család készítette a 19. és 20. század fordulóján. A díszkút központi figurája az egy tömbből kifaragott, összefonódott három nőalak, amely a báj, a kellem, a jóság, a kreativitás, a termékenység istennőit szimbolizálja.

Szent István király templom (2023)


forrás: darabanth.com

Kistelek főutcáján áll a város római katolikus temploma, amely 1825 és 1831 közt épült kora klasszicista stílusban. A Szent István király tiszteletére szentelt templom terveit Grisszer János és Lipovszky Henrik készítette el. Az épület érdekesége, hogy a felső toronyemelete a szegedi városháza tornyának mintájára épült 1900 körül.

A templom belsejében látható mennyezetképek Szent István életéből vett jeleneteket ábrázolnak, amelyek Bicskei Karle János munkái. Főoltár képén pedig István király látható, amint Szűz Mária tiszteletére oktatja fiát, Imre herceget.II. világháborús emlékmű (2023)A kisteleki Templomkertben kapott helyet a Borvendég Béla, szegedi építész által tervezett II. világháborús emlékhelye. A közepén, talapzaton álló stilizált bronzszobor a fájdalom mentesítője, háta mögött a háborúban elesettek nevei olvashatóak.

I. világháborús emlékmű (2023)

A Szent István-templom mellet, két tölgyfa árnyékában áll egy bronzszobor, amely Keviczky Hugó és Hadnagy Imre 1929-es alkotása, és az első világháborúban elesett kisteleki katonáknak állít emléket.

Szent István (2023)


2010-ben a Szent István tér rekonstrukciója után állította fel az első keresztény királyunk lovas szobrát a Kistelek város vezetősége. A mű különlegessége szobor alatti szimbolikus kapu, amelyen átsétálhatunk a kompozíció alatt.

Református templom (2023)Korábban Kistelek már állt egy református imaház, amely még egy 1937-ban épült vályogházból lett kialakítva. De az idők során rossz állapotba került épületet 2010-ben lebontották, mert a belvíz miatt életveszélyessé vált. 

A ma is látható modern, és minden szükséges vallási gyakorlatra alkalmas templom 2022-ben épült fel egy pályázatnak köszönhetően.