Túra: A katymári Madonna (2024)

„Mi lesz a legszebb tévedésünk,
és mi a legvadabb gondolat,
jó lehet, hogy eddig elfutottunk,
de a vágyunk ezúttal itt marad.

(Magashegyi Underground)

Búcsú Bácskától


forrás: openstreetmap.org
Útvonal:

Bácsborsód – Nepomuki Szent János-szoborLatinovits József-kastélyBácsborsódi víztározóVodicai ápolna és szentkút – Katymár – Temetőkápolna és kálváriaZsidó temetőLatinovits kastély parkjaTóparti Madonna

Táv és szintemelkedés:

17 km/ 67 m
Madonna, Madonna legyen tiéd ...

Katymári keresztek (2024)

Keisl-kereszt, 1937
Temmer-kereszt, 1920


Vujkov-Poljak-kereszt, 1877
Piétás kereszt

Sthal-kereszt, 2005
Templom előtti kereszt

Kipekics-kereszt, 1938

Braun-kereszt, 1896

Tóparti Madonna (2024)


A katymári kastély egykori tavának partján, a birtok legkiemelkedőbb pontján állt egy Szűz Mária-szobor, azaz a Tóparti Madonna. A szobrot jókora betontömb őrizte, amelyet ráccsal még le is zártak. A fülkében álló kis szobor a Szűzlányát ábrázolta, karjában a gyermek Jézussal. A szoborfülkét a 2000-es években felújították, de a birtok mai tulajdonosai lezárták az oda vezető utat.

Latinovits-kastély parkja (2024)

forrás: gallery.hungaricana.hu


Katymár első és egytelen kastélyát Geramb Etel bárónő, Latinovits Sándor özvegye építette család a már meglévő itteni birtokán. De a munkálatokat már fiuk, Latinovits Illés fejezte be 1840-es években. A kastély akkoriban a hazánkban álló néhány romantikus stílusú épületek egyike volt. A szabadon álló, megközelítően téglalap alaprajzú épületet a két oldalát tornyok díszítették. Latinovitsok 14000 kötetből álló könyvtára is a kastélyban kapott helyet, ahol francia, német, latin és magyar könyvek is megtalálhatóak voltak. Nagybányai vitéz Horhy István felesége, Latinovits Margit révén örökölte meg a kastélyt, de a kormányzó halála után az épületet államosították. A helyi állami gazdaság kapta meg a kastélyt, amelyet több éven keresztül üzemi konyhaként működtettet. De később az omladozó főépületet lebontották, az uradalmi épületekből napjanikban csak magtár áll még, és a szarvas díszes kapu.


A kastélyt fénykorában százholdnyi park vette körül, és magas és rövid növésű növények tették egyedivé. A kertet egy tó is színesítette, amely keresztben vonult végig a területen. Ma már csak a kastély helyéül szolgáló domb emlékeztet az egykori fényűző épületre, a parkot már a gyom felverte, és sűrű bozót takarja el.

Zsidó temető (2024)


Az Ady Endre utcai római katolikus temető hátsó területének egy kisebb részében található a zsidó temető.

Temetőkápolna és kálvária (2024)


A katymári Ady Endre utcában található sírkert neoromán temetőkápolnáját a helyi nagybirtokos Till Imre és neje, Rucketukel Borbála építette 1924-ben. 

Az első kálvária is valószínüleg ebben az időszakban készült, de később a keresztút stációit lecserélték, a régi, domborműveket pedig egy külön fülkében őrizték meg. A kálvária érdekességé, hogy a fülkéket módosabb katymári családok állíttatták sirhelyük mellé. 

A keresztutat három kereszt és két szobor is színesíti, az alkotások formavilága és építészeti stílusa teljesen megegyezik a római katolikus templom előtt állókéval.


Szűz Mária (2024)


A római katolikus temető kálvária szobrai között található egy Mária ábrázolás, amelyet valószínüleg az 1900-as évek elején állíttattak helyiek. A Szent Szüzet Fájdalmas Szűzanyaként, kezét imára kulcsolva ábrázolta az ismeretlen alkotó.

Jézus és az angyal (2024)


A katymári kálvária első szobra a Bácskában több helyütt előforduló „Jézus az angyal a getszemáni kertben” ábrázolás, amelyet Grocsh Ferenc kőfaragó készítette 1878-ban. A barokk stílusú szoborcsoport megrendelője pedig Schadt Márton volt.

Déli Védelmi Rendszer (2024)


1951-55 között létessítették a Déli Védelmi Rendszert, amely egy jugoszláv támadás esetén védte volna az országot. A hét magyarországi megye területén húzódó majd 630 kilométeres erődrendszer akkoriban Rákosi-vonalként csúfolták. Bácskában egyik legjobb állapotban megmaradt megerősített tüzelő- és megfigyelőállásokkal találkozhatunk, amelyek műemléki védelem alatt állnak.

Bácsborsódi víztározó (2024)

A település határában, az 5505. sz. út mellett egy mesterségesen kialakított víztározó található, amely sok madarat vonz egész évben. 

Mivel hasonló jellegű élőhely a közelben nem található, így „oázis” a helyi madárfaunának, és az északi madárvendégeknek is. A vizes élőhelyen megtalálhatóak a sekélyesebb és a mélyebb vizű területrészek, valamint part menti növénysávok is, így többfelé igényű madárfajoknak szolgál élőhelyéül.

Latinovits József-kastély (2024)

Az első bácsborsódi kastélyt Latinovits József királyi tanácsos, Bács-Bodrog vármegye alispánja építette késő barokk stílusban 1767-ben. 1853-ban azonban ez az épület leégett, amelyet Latinovits Frigyes állíttatott helyre, aki a birtok akkori tulajdonosa volt. A új szárnnyal bővitetett kastélyban ekkor tájt országosan egyedülálló 2.000 kötetes könyvtár és Mária Terézia idejéből származó térképek is voltak. Az utolsó birtokosa Latinovits Endre volt, aki 1934-ben eladta az épületet a római katolikus egyháznak. 1986-ban a kastély a Bácsborsódi Rákóczi MGTSZ kezelésébe került, felújították és irodaként használták a rendszerváltásig.

A késő barokk stílusú kastély napjainkban jó állapotban van, a homlokzatán látható timpanonban még a Latinovits-címere is. A kastély a Katymár felé vezető út mentén áll, amely jelenleg lakatlan, és nem látogatható.

Nepomuki Szent János (2024)


Az Ady Endre utca elején, egy magánház udvarában áll már a bácsborsódi Nepomuki Szent János-szobor.
A bácsbokodi szobor „testvére” a kilencvenes évikig állt a Kígyós-csatorna hídfőjét, míg nem a híd felújításakor a szemétre vették a megsérült szobort.