Indiai szamóca (Potentilla indica)


Az indiai pimpó vagy más néven indiai szamóca hazánkban Budapestről, az Észak-Dunántúlról és a keleti határvidéken gyakori. Magyarországra dísznövényként érkező, az erdei szamócára hasonlító növény termése ízetlen, enyhén hashajtóhatású.

Túra: Erdőségek Illancs határán (2023)

„Erdő közepében járok,
Egyszer, majd rád találok.
Csillagom vezess!
Én utánad megyek.

(Republic)


Fenyves a homokon

forrás: openstreetmap.org

Útvonal:

Jánoshalama – Szent Anna-templomBognár-féle szélmalom – Kéles úti öregtemető – Kecskési kápolna és temetőKecskés iskolaSzentkatai iskola – Szentkatai-legelőAntallaposi iskolaAntallaposi öregtemető – Borota, Szent Lukács-templom


Táv és szintemelkedés:

22,8 km/ 40 mVendégségben Szentkatánál

Szent Lukács templom (2023)


A Szent Lukács evangelista tiszteletére felszentel templom 1935-ben épült, előtte az iskolaépületben miséztek Borotán. A templom búcsúját pedig október 18.-án tartják.

Szent Lukács (2023)


A borotai templom védőszentjét ábrázoló Szent Lukács-szobor Katona Szonja alkotása.

Antallaposi őregtemető (2023)1946-ban az antallaposi lelkészek 3 holdnyi területet kaptak külterületi kápolna, plébánia építése és temető létesítése céljából. Az építkezések ugyan elmaradtak, de a temetőt megnyitották.
Az elnéptelenedő tanyavilág miatt napjainkban már nem temetnek ide, csak régi sírok találhatóak benne.

Antallaposi iskola (2023)


1926-ban épült meg az antallaposi iskola, amelyhez a pénzeszközöket gróf Klebelgsberg Kuno közoktatási miniszter teremtett elő, de a kalocsai érsekség is hozzájárult az építkezéshez. Az épületben egy kápolna is helyet kapott, amelynek Szent Antalt ábrázoló oltárképe volt.

1950-ben a tanyasi iskola kihelyezett fiókkönyvtárral bővült, majd a tanyavilág kiürülése után egészségügyi szobát rendeztek be benne, ahol a községi orvos hetente egy alkalommal rendelés tartott. 

Napjainkban a Borotai Sertéshús Termelő és Feldolgozó Zrt. használja az épületet.

Szentkatai-legelő (2023)


Borota közigazgatási területén található a Szentkatai-legelő, amely egy homokbuckás, árvalányhajas, és ősborókás terület. A legelő egyelőre nem áll természetvédelmi oltalom alatt, de tájképi szempontból igen csak értékesek az itteni homokhátak.

Szentkatai iskola (2023)


A szentkatai iskola 1928-ban épült a Klebelgsberg-iskolaépítési program keretében.

 Az iskolaépületben kialakítottak egy kápolnát is, ahol istentisztelet tartottak a tanyasi lakosok számára.

Kecskési iskola (2023)


A kecskés tanyaközpontban is működött iskola, amelyet az iskolanővérek vezettek. 
Az 1911-ben épült intézmény településtörténet építészeti értékeket képvisel, jelenleg felújítás alatt áll.

Szentolvasó Királynéja-kápolna és öregtemető (2023)

Jánoshalma Kecskés településrészén egykoron virágzó tanyaközpont húzódott. Az itteni tanyasi emberek számára iskolát és kápolnát is építettek 1900-as évek lején. 
A kecskési Szentolvasó Királynéja-kápolna még ma is áll, igaz romosan, előtte egy omladozó kereszt, szomszédságában pedig egy öregtemető található.


Bognár-féle szélmalom (2023)


Jánoshalmán egykoron hat szélmalom is állt, amelyek utolsó képviselője a doktor-telepi Bognár Józsefné-féle malom. Az építéstörténeti szakvélemény alapján a csonkakúp alakú, hatszög alaprajzú aszimmetrikus sátortetővel ellátott szélmalom 1880 és 1892 között épült. Bár a malom szélvitorlái az évek folyamán eltűntek, de a belső kialakítását viszonylag korhű módon sikerült megőrizni. A műemléképület napjainkban a „Szélmalom Hagyományőrző Alapítvány” tulajdonában áll, akik szeretnék a város kulturális életébe minél inkább bevonni malmot, és a látogatók számára megnyitni.

Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (2023)


1973. augusztus 20-án ünnepélyesen adták át a község lakosságának a Bajai u. 1. szám alatt a könyvtárat, amelyet egy 1810-es évekből származó polgárházban alakítottak ki. Ebben az épületben kapott helyet a helytörténeti- és néprajzi kiállítás is, amelynek első darabjait a Trillsam Márton rajztanár által szervezett régészeti szakkörökön gyűjtöttek össze. Később a lelkes diákok munkájába bekapcsolódtak a szülők, és a pedagógusok is, akik az évtizedek alatt nagy mennyiségű anyagot gyűjtöttek össze. A régi tárgyakból, irattári, levéltári dokumentumokból, fotókból álló kiállítás napjainkra még kiegészült Taskovics Mihály Brazil gyűjteménnyel is.

Szentháromság-szobor (2023)


A Közpintipark déli lezárásánál áll az 1877-ben készült barokk Szentháromság-szoborcsoport ábrázolás. 

Az oszlop talapzatán még négy egész alakos szobor látható, amelyek Szűz Máriát, Szent Imrét, Keresztelő Szent Jánost és Szent Józsefet ábrázolják.

Szent István (2023)


A jánoshalmi Béke tér legújabb alkotás egy Szent Istvánt ábrázoló egész alakos bronz szobor. Kligl Sándor Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását 2017. november 6-án ünnepélyes keretek között avatták fel.

Béke téri park (2023)Jánoshalma legértékesebb zöldterülete a Béke tér, ahol egy sziklakövekkel körberakott tó és helyi védelem alatt álló platánfák is láthatóak. 

A Béke téri park helyén egykoron futballpálya volt, mai arcát a 2000-es évek elején kapta. Napjainkban a park a fiatalok egyik kedvenc találkahelye, de a helyi Idősek Otthonának lakói is gyakran sétálnak itt.

Szent Anna templom (2023)


A település ma is álló barokk stílusú római katolikus temploma 1746-ban készült el, és Szent Anna tiszteletére szentelték fel. Az ekkor még szerény méretekkel rendelkező épület kibővítésére 1783-1787 között került sor. Később a meglévő templom két oldalhajóval és szentély résszel toldották meg, amely terveit Foerk Ernő készítette. 
A templom belsejében létható főoltárkép Szent Annát ábrázolja, amint a Szent leányát imádságra tanítja férje, Szent Joachim társaságában.

Vaskereszt (2023)


A Szent Anna-templom előtti Béke téren áll egy kovácsoltvas kereszt, amelyet 1826-ban a mohácsi csata 300 éves évfordulójára állították fel. A különleges feszület megalkotója Garay Béla budapesti műlakatos volt.

Jézus Krisztus (2023)


A jánoshalmai katolikus templom előtti téren áll Gabay Sándor Krisztus szobra. A szobor 2008-ban került felállításra a Zámbó-Csepi család ajándékaként.

Nepomuki Szent János (2023)A jánoshalmai Béke téren, a Szent Anna-templom mögötti parkban áll Nepomuki Szent János barokk szobra egy kőbaldachin alatt. 

A szent 19. századi szobra eredetileg az egykori piactéren (ma Polgármesteri Hivatal) állt, és a parkosítás miatt került mai helyére.