Szatymazi keresztek (2020)

Jánosszállási iskola kereszt
Korda-kereszt, 1912
Szatymaz II. iskola keresztZsótér-kereszt
Szegedi utcai kereszt

Ábrahám-kereszt, 1904
Forráskúti úti kereszt
Virág-Deli-kereszt
Neszürhegyi iskola kereszt, 1993
Székaljai ikola kereszt

Jánosszállási iskola (2020)


A jánosszállási iskola a második építési hullámban, már tömör téglából készült. A téglalap alakú, tornácos épületben 1908-ban kezdődött meg az oktatás, keresztjét is ekkortájt kapta.
Az iskolát az évek során többször is felújították, jelenleg lakóház.

Pálfy-villa (2020)Neszűrjhegyi-dűlőben áll Pálfy János alsóvárosi kovácsmester és vasöntöde-tulajdonos villája. 

A módos iparos és gyáralapító kb. 10 holdas birtokán négyszoba-konyha-kamrás, nyitott verandás ház épült fel 1898-ra, melléje a kornak megfelelően borházat építtetett. Pálfy János később sikeres vállalkozást, a paprikagyárát itt állította fel Szatymazon. Fia és unokája pedig a Szegedet szolgálta  polgármesterként. 

A villa napjainkban is régi pompájában tündököl, hiszen mostani tulajdonosa Dr. Korpási István az eredeti állapotok visszaállítására törekedett a ház felújítása közben.

Török Kázmér nyaralója és az emlékkereszt (2020)A Török Sándor 1860-ban vásárolt birtokot Szatymazon, amelyen akkoriban még szélmalom is állott. 

A család fiú gyermeke már igen korán megismerkedett a repüléssel, és önként jelentkezett a szegedi 46-os gyalogezredbe. Az utolsó felderítéséről azonban nem tért haza, ezért 1916-ban eltűntnek nyilvánították. Nővére Falcsione Kálmánné megfogadta Öccsének, ha nem tér vissza, keresztet állíttat az emlékére ott ahol nyaranta szívesen játszott gyerekként. Így került a ma is látható feszület a birtok végébe 1931. augusztus 10.-én. Szentelésekor Virág Vince szatymazi plébános beszédében a világháború borzalmairól beszélt és megemlékezett minden helyi hősi halottról.

Dr. Török Sándor szegedi ügyvéd szatymazi nyaralóját az 1860-as években vásárolta és az egykori  hatalmas házból egy romantikus-eklektikus stílusú villát alakitatott ki. Az épület érdekessége a fenyődeszkából készült tetőépítmény, amely középpontjában látható a TS (Török Sándor) monogram.Neszürjhegyi iskola (2020)A Neszűrjhegyi iskola 1854-ben kezdte meg működését még jóval a Klebelsberg Kunó iskolareformjai előtt. 

A ma is látható iskolát 1874-ben építették fel, Wágner Károly tervei alapján, elődje helyén. Az út menti magaslatra felhúzott épületet a kornak megfelelően szentelték fel Boldogságos Szent László tiszteletére, és az a hír járta róla, hogy sok szegedi iskola „elbújhatik” mellette. Az iskola a település egyházi életéből is kivette a részét, ugyanis a kápolna megépítéséig az iskolában tartották az istentisztelet. Az iskola épületében egy helytörténeti gyűjtemény berendezését tervezi a falu vezetése.

Az iskola első harangját 1881-ben kapta, de ez a felújítást követően a Móra Ferenc múzeumba került, helyére a Móravárosi iskoláé lett felállítva, de ez sem látható ma már, ugyanis ezt pedig az ópusztaszeri skanzenben költöztették át.

Az iskola épületében egy helytörténeti gyűjtemény berendezését tervezi a falu vezetése.

Szatymaz Kettő iskola (2020)


A Rózsa utcában álló téglaépület 1910-ben kiezt meg működését. Indulásakor a Szatymaz Kettő iskola nevet kapta, majd később az oktatás megszűntével tanári és szolgálati lakás lett belőle.

Túra: Köröséri csodák (2020)

„Bóbita, Bóbita táncol,
körben az angyalok ülnek,
béka-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.

Bóbita, Bóbita játszik,
szárnyat igéz a malacra,
ráül, ígér neki csókot,
röpteti és kikacagja.”

(Weöres Sándor)

Köröséri csodaforrás: openstreetmap.org
Útvonal:

Szeged-Szentmihály (P) - Maty-ér - Papp-kereszt - Kiri-kereszt - Nagyszéksós-tó - Kisszéksós-tó - Madarász-tó - Csipak-semlyék - Móraholom - Csoda-rét - Gárgyán-erdő - Ásotthalom

Táv és szintemelkedés:

32 km/ 70 m
Semlyékek országa

Madarász-tó (2020)

A Madarász-tó a Duna-Tisza közi homokhátság egyik utolsói szikes tóláncolata, amelyet halastóként és természetvédelmi területként is hasznosítanak. Az 5 tóból álló tórendszer kivételes madárvilággal rendelkezik, de különleges a fehér tündérrózsa állománnyal is. A tó a fokozottan védett élőlények gyűjtőhelye is, de a horgászok és a természet szerelmesei számára is egyaránt felejthetetlen élményt kínál.

Tanösvénytúrák: Csipak tanösvény (2020)Csipak-semlyék a mórahalmi védett területek közül a legértékesebb, hiszen a tájegységre jellemző összes gyeptípus megtalálható itt.
A vízrendezés előtt a Dorozsma-Majsai-homokháton a szikesedő, vizenyős területek összefüggő láncolatot alkottak. A Csipak-semlyék is egy izolált semlyék, amely őrzi a hajdan volt, ma már védett növénytársulásokat. Előfordul itt a kornistárnics, a mocsári kosbor, a szibériai nőszirom vagy a fokozottan védett pókbangó is. A területet bemutató, 3 kilóméter hosszú tanösvény bejárását vezetőfüzet és információs táblák segítik.


A tanösvény adatai
Táv: 3 km
Állomások: 9
Üzemeltető: KNPI
Füzet: van

Kisszéksós-tó (2020)

A Homokhátság keleti részén, a szélvájta mélyedésekben több szikes tó alakult ki az évszázadok. A szikes tavak élővilága azonban az utóbbi éveke során jelentősen átalakult, e helyi természeti értékek megőrzésére alakult meg a Körös-éri Tájvédelmi Körzet.

A Kisszéksós-tó napjainkra elvesztette a sziksósságát, ezért a sótűrő növényközösségek már hiányoznak innen. A tóban és annak környékén napjainkban nádasok, szikes rétek, láprétek és mocsárrétek találhatóak.

Nyári lúd (Anser anser)A nyári lúd minden házilúdfajtának az őse, amely faj nevét arról kapta, hogy nyáron is megfigyelhető.
A lúdfaj tavak környékén, nádasokban és mocsarakban érzi legjobban magát. Az állat nagyon korán már márciusban kezdi a költést, szemben a többi vadlúddal, amelyek nem fészkelnek nálunk.

Tanösvénytúrák: Bölömbika tanösvény (2020)

Egyedülálló látványosságként hirdeti Mórahalom a területén fekvő Nagyszéksós tavat. A tó Körös-éri Tájvédelmi Körzet részeként, mintegy 100 hektáros kiterjedésével többféle szabadidős és természetközeli programot ígér. Hiszen bivalysimogatás, csónakázási lehetőség, büfé és a Bölömbika tanösvény is várja itt a látogatókat.

Az itteni szikes egykoron a környező semlyékek vizét gyűjtötte össze, a múlt század második felétől pedig halastóként próbálták hasznosítani. A vízszint folyamatos csökkenése és a kiszáradása miatt azonban felhagytak a gazdálkodással, így a 20. század végére teljesen benőtte a nád a vízfelületet. A mórahalmi városvezetés a Kiskunsági Nemzeti Parkkal összefogva 2008-ban kitakarította a tavat és turistacsalogatóvá varázsolták a helyet. Ennek keretében bivalyokat telepítettek a benádasodott tómederbe és a vizes-mocsaras élőhelyeket kedvelő háziállatok legeltetése nyomán, természetes módon állították helyre a hajdani szikes tavat.

Az évek alatt igazi tóvá hízott vízfelület megismeréséhez nyújt segítséget a Bölömbika tanösvény. A sétaút táblái felhívják a figyelmet a térségben fészkelő és vonuló madarai fontosságára, s közben a sokszínű vízparti társulásokat és sásréteket is bemutatják.

A tanösvény adatai
Táv: 3 km
Állomások: 6
Üzemeltető: KNPI
Füzet: van

Nagyszéksósi Kulcsosház (2020)A Nagyszéksósi Kulcsosház a Körös éri Tájvédelmi Körzetben található Nagyszéksós-tó szomszédságában áll.

Az intézmény régen a tanyai iskola volt, napjainkban viszont egy 50 fő befogadására is alkalmas szálláshelyként funkcionál. A kulcsosház három épületéből áll, ezek közül az egyik egy ökoház. Az egykori Nagyszéksósi állomásépületben ebédlő, az udvaron tűzrakó hely, és sportpálya került kialakításra.


A létesítmény kerékpárút köti össze Mórahalommal, de szegedi autóbuszok is megállnak az épület előtt.