Túra: Tavasz a Kiskunsági Piroson (2015)

„Egy, kettő, három, négy,
kis őzike, hová mégy?
-Elég, hogyha tudom én:
tavasz elé futok én!

Egy, kettő, három, négy,
te kis nyuszi hová mégy?
-Se erdőbe, se rétre:
a szép tavasz elébe!”

(Zelk Zoltán)

I. Pusztaszeri Homoktaposók túra


forrás: openstreetmap.org

Útvonal:

  Pusztaszer (P) – Alkotóház – Kisteleki-erdő  Csengele, Vasútállomás – Bogárháti templomrom  Móra fák  Csengele
Táv és szintemelkedés:

19,2 km/ 36 m


Tavasz az Alföldön

Csengelei-erdő (2015)A Csengelét övező futóhomok megkötésére 1771-ben kezdődtek az első telepítések Vedres István kezdeményezésére. Napjainkban az elszórtan erdős terület legdíszesebb fái az a 9 kocsányos tölgyből álló facsoportot, amelyet 1900 körül ültettek.

Érdekesség, hogy a Csengelei-erdőben írta Móra Ferenc az Aranykoporsó című regényének egy részét.

Móra fák (2015)
A csenglei erdős területek legdíszesebb fái annak a 9 kocsányos tölgyből álló facsoportnak a megmaradt tagjai, amelyet 1900 körül ültettek, és napjainkban a Móra-fák nevet viselik. Ezek a matuzsálemek azért kaphatták meg a híres író nevét, mert a tüdőbeteg Móra Ferenc gyakran az itteni erdészházban töltötte napjait. 

2015 májusában egy nagy vihar az addigra már csak nyolcra fogyatkozott tölgyóriásból kettőt is kidöntött. Helyettük új fákat ültettek és pihenő hely is létesült.

Bogárháti templomrom (2015)

A bogárháti pusztában álló középkori templomot feltételezhetően 1241-42 körül építették, de még abban a században a tatárok felégették. Később a IV. Béla által betelepített kunok a romokat újjáépítették, és köré temetkeztek. Egészen a 16. századig élte fénykorát a templom, ekkor azonban a törökök végleg elpusztították. 1975-ben a község lakossága, és a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai közös erővel feltárták és konzerválták a rom alapfalait.

Hajnalpírlepke (Anthocharis cardamines)

A hajnalpírlepke az egyik színpompásabb lepke fajunk, mellyel leggyakrabban erdős területen,  azok kevésbé napsütötte részein találkozhatunk. Az állat hímje könnyen felismerhető a szárnya csúcsa előtti feltűnő, nagy narancsvörös foltról.

Pusztabíró háza (2015)


A Hétvezér emlékmű tőszomszédságában áll az egykori pusztabíró ház, amely a 90-es évek óta alkotóházként üzemelt egészen 2015-ig. Az egykori pusztabíró háza napjainkban "csak" vendégház, még is fák ölelésében álló ház, gémeskúttal és rendezett parkkal körülvéve alkotásra ingerel.

Ha valaki szeretne belekóstolni az igazi tanyai hangulatba, arra nagyon jó választás itt kikapcsolódni.

Túra: Tápióbicskei Csata emléktúra (2015)

„Kossuth Lajos azt üzente:
Elfogyott a regimentje.
Ha még egyszer azt üzeni:
Mindnyájunknak el kell menni!
Éljen a magyar szabadság!
Éljen a haza!”

(népdal)

Utolsó mohikánok

forrás: openstreetmap.org


Útvonal:

Sülysáp - Zsellér-hegy (Z) - Tete-puszta - Gomba, Kültelek - Úri halastó - Tápióság - Felső-Tápió mente - Tápióbicske, Honvéd emlékmű


Táv és szintemelkedés:

34,6 km/ 280 mMalév reklám

Fehér-kereszt (2015)
A Nagykáta felé vezető út jobb oldalán áll egy fehérre meszelt kereszt, amely egyike a település történelmi emlékhelyeinek.

A keresztet 1882-ben Fehér István községi bíró és felesége, Csikós Terézia emeltette az itteni szabadságharcban elesett áldozatok emlékére. A környék homokbuckáinál eltemetett honvédeket közös sírba tették és föléjük kőkeresztet állítottak.

Riedesel-kereszt (2015)


Tápióbicskén szinte minden emlékmű a z 1848-as szabadságharcban megvívott győztes ütközetnek állít emléket. E harc során feszült egymásnak Hermann Riedesel őrnagy és Színi Sebő Alajos alezredes, ennek a csatának állít emléket a Tápióság felé vezető út mellett álló vaskereszt.

Egyébként erről a történetről Jókai Mór is megemlékezik A kőszívű ember fiai című regényében.

Nagy-rét és patakvölgyek (2015)
A Monor-Irsai-dombság peremén helyezkedik el a Tápió-vidék gyönyörű löszös homokbuckái és mocsárrétjei. A terület két főpatakja (Gombai és Úri) mentén pedig kiemelten fontos védett növények: a pókbangó és a szibériai nőszirom tenyészik. Emellett még érdemes megjegyezni, hogy a mocsarak, kékperjés láprétek, rekettyefüzesek, kőrisligetek és zárt homokpusztagyepek érdekes mozaik formában uralják a terület.


A területhez tartozik még a Tápióság és Tápióbicske között elhelyezkedő Nagy-rét, amely a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részterülete.

Túra a Naprendszerben (2015)A Tápió-vidék legújabb attrakciója egy különleges túraútvonal, amely keretén belül lehetőség nyílik a Naprendszerben lévő bolygók felkutatására. Persze itt nem egy úrhajós kalandozásra kell gondolni, hanem arra, hogy a Gödöllői-dombság peremén fekvő falvak egy-egy bolygót képviselnek.

A pályázati pénzből létesült "tanösvény" kiinduló állomása a sülysápi csillagvizsgáló, amely a napot szimbolizálja. A többi égitestek információs táblái pedig méretarányos távolságában kerültek kihelyezésére a környék településein.

Az útvonal végigjárása a nagyobb távolságok miatt inkább kerékpárral javasolt.