Túra: Átkelés a Bokrosi réteken (2021)

A kereszt a sorsod (...). Nem mások teszik rád, te hoztad magaddal. Születni, élni, meghalni nehéz. Embernek lenni nehéz! S ha ezt tudod, és ha ebben mégis mélységes értelmet, sőt gyönyörűséget találsz, boldog ember leszel ”

(Müller Péter)

Kiskunság, Én így szeretlek!
forrás: openstreetmap.org


Útvonal:

Csongrád-Bokros, templom - Bokrosi-rét - Alpári Holt-Tisza - Tiszaújfalu, templom - Öregtemető - Református templom - Várd-domb - Jótanács Anyja-templom - Árpádkori falurekonstrukció - Árpádtelep - Világos-hegy - Tőserdő - Kontyvirág tanösvény - Vadászkatély - Lakitelek-Árpádszállás vm.Táv és szintemelkedés:

25 km/ 120 m
Alpáron járt az ősz

Világos-hegy (2021)


A Világos-hegy és környéke egy szép homokbuckás terület, fenyőerdővel övezve. 

Ha a magasságiponttal is rendelkező kiemelkedést Árpádtelep felől közelítjük meg, akkor egy 1848-as kereszt is utunkba akad.

Árpád-kori falu rekonstrukció (2021)Tiszaalpár és környéke már bizonyítottan a bronzkorban is lakott volt. A területen folyó ásatások során előkerült, és rekonstruált faluszerkezet jelenik meg az itteni bemutatóhelyen. A település házait és azok berendezéseit a Millennium alkalmából építették fel és a Templomdomb oldalában található. A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság falurekonstrukciójának az állapota az évek során nagyon leromlott, ezért 2017-ben szükségessé vált a felújítása.


A felépített Árpád-kori faluban megtekinthetőek a korabeli mindennapi élet és az állattartás épületei: pl. a veremház, a külső kemence, a vesszőfonatos karámok, a vesszőbéléses kút és a gabonatároló vermek. Az egyes objektumok kialakításába és a tájékoztató táblák információs anyagának összeállításába a Kecskeméti Katona József Múzeum szakembereit is részt vettek.

Árpád fejedelem (2021)A helyi önkormányzat és lakosok segítségével emeltették 1996-ban a millecentenárium évfordulójára a Templomdobon tetején látható Árpád fejedelem szobrát. 
A katolikus templom szomszédságában álló bronzalkotást Janzer Frigyes, Munkácsy-díjas művész készítette.

Református templom (2021)


A Fő utcán álló református templom 1936-ban épült Viktor Rókus tervei alapján, sőt a kőművesmester irányította az építkezést is. 
A templom építésére szánt telket pedig özv. Sipos Károlyné és Korcz József tiszaalpári lakosok ajándékozták közöségnek.

Tiszaalpári öregtemető (2021)A tiszaalpári öregtemető Hunyadi János utca mentén található, a két településrész találkozásánál. 

A kegyeleti parkban a régi sírköveken kívül több látnivaló is akad, hiszen található itt például egy Felszabadulási-emlékmű, szovjet katona sírok és egy II. világháborús kopjafa is. Sajnos a temető és környéke máltalanul el van hanyagolva, és semmi információ nem található róla a település honlapján.

Szent István király templom (2021)A Tiszaalpárhoz tartozó településrész katolikus temploma 1939-ben épült, Petrovicz Gyula mérnök, országgyűlési képviselő tervei alapján. A tiszaújfalusi neoromán stílusú épület kivitelezője pedig Bodolák Gyula volt.

A templom tornyának érdekessége, hogy a lébényi apátság sisakját viseli.

Alpári Holt-Tisza (2021)


A festői szépségű holtág a Tisza szabályozása során az 1850-es években átmetszéssel alakult ki. A nyárigáttal védett árterület közigazgatásilag a Bács-Kiskun megyei Tiszaalpár területéhez tartozik. A belvíztározásra, öntözővíz-tarozásra, halászatra, horgászatra és strandolásra is alkalmas morotva természeti és tájképi értékekben gazdag. Az értékes élővilággal rendelkező holtág jelenleg nem védett, partja mellet lehet, sőt ajánlott végig sétálni.


Bokros-puszta (2021)


Bokros-puszta Bokros településtől az alpári Tisza holtágig húzódik, amelyet a folyó ártéri erdei határolnak. 

Az itt húzódó pusztát hullámtéri gyepek, szikesek, holtágak, laposok, és puhafa-ligeterdők alkotják. A mozaikos táj több természeti értéket megőrzött a folyamszabályzás előtti tiszai táj ősi állapotából, és sokszínű élővilágából.

A pusztán eddig 117 védett madárfaj fordult elő, ezért a Kiskunsági Nemzeti Park védelme alá helyezte a területet. A környék különleges madár és természeti értékeinek megőrzése érdekében a rét a NATURA 2000 hálózat része, ahol a nemzetipark vizes élőhely helyreállítási programot hajtott végre. De a pusztai legeltetés itteni újra meghonosítása is fellendítette a rétek élővilágának sokszínűségét.

Háromág-holtág (2021)


A Háromág-holtág a Tisza egyik természetes módon lefűződött meandere, amely mentén elterülő pusztát 2008-ban a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz csatolták.

A háborítatlan holtág így az évek során egy igazi madárrezervátummá vált. A Háromág igazi kincse a védett tündérfátyol, amelye a virágzása idején alkot sárga virágszőnyeget a vízfelszínén.

Bokrosi keresztek (2021)


Árpád iskola keresztje, 1952
Templom előtti kereszt, 1988

Szent László király templom (2021)A falu közepén áll a Szent László templom, amely megépülésében a bokrosi hívek is kivették a részüket.

A Csongrádhoz tartozó apró település katolikus hívei mindig is vágytak a saját templomra, ezért a közösség 1895-ben fel is emeltetett egy vályogfalú, fatornyos kis kápolnát, amit Jézus Szíve tiszteletére szenteltek fel. Mivel a környék igen csak belvizes volt abban az időben az épület 1941-ben egy vihar segédletével összedőlt. Az itteni gazdák 1949-ben már kérvényezték az új templom megépítését, de a túlságosan is nagyra terveztet épület kivitelezését nem engedélyezték. A ma is látható templom megépítését a Bokrosi Baráti Kör kezdeményezte, akik élénk szervezőmunkába kezdtek. A Bokrosi Templomért Alapítványnak által ki írt pályázatot végül Tulok István terve nyerte, amelynek alapján 1993-ban elindult az épület kivitelezése. Végül a templomot 2001-ben fejezték be, és szentelték fel Szent László tiszteletére.

A templombelső különlegessége a Szent fából faragott szobra, amely Simmer Sándor alkotása.

Szegedi Fehértói Halászcsárda és kilátó (2021)


Az 5-ös főút mellet, halastavak szomszédságában áll a nagy múltra visszatekintő Szegedi Fehértói Halászcsárda, amelyhez bormúzeum és kilátó is tartozik.

Az egykori szatymazi határban már 1938-ban állt a nádfedelű, sátortetős Fehértói Halászcsárda, amelyhez egy toronyszerű építmény is csatlakozott. Ezt a tornyot a második világháborúban katonák megfigyelőnek használták, amikor Szatymazon állomásoztak.

Napjainkban a csárda a szegedi halászléjéről nevezetes, amely alapját a csárda mögötti tavakból szerzik be. Az itteni épületek 2003 és 2006 között teljes körű átépítésen estek át, ekkor készült el a régi torony mintájára a fakilátó.

A étterem hátuljánál húzódik a Szegedfish Kft. telephelye, ahol lehetőség van az itt tenyésztett halak megvásárlásra is.

Fehér-tavi kutatóház (2021)

A Kiskunsági Nemzeti Park Fehér-tavi kutatóháza a halastavak között található, eldugottan áll egy kisebb erdőfolt közepén. 

A kutatóházban kapott helyet a szegedi Fehér-tó madárvilágát bemutató kiállítás, amely csak előzetes bejelentkezéssel látogatható, de a Fehértavi Darvadozáskor is lehetőség vasúttal eljutni ide.

A ház mellet áll egy egykor szebb napokat látott kilátó is.

Fehér-tavi Halgazdasági Vasút (2021)


A Halgazdasági Vasút a Szegedi Fehér-tó halgazdaságának keskeny nyomtávú vasútja, amely általában csak teherforgalmat bonyolít. De évente csak egyszer ...

A Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben található Fehér-tó területén a több hektárnyi halastó található, ezek összeköttetésére épült ki 1960-ra a 600 milliméter nyomtávolságú sínpálya, amely ma is a takarmányt és halak továbbítását végzi a tavak között.

A Fehér-tavi fővonal hossza 7,5 km, a hozzátartozó mellékvágányokkal együtt a pálya hosszúsága kb. 12 km.A hálózaton egykori téglagyári UE-28-as és LDM-45-ös mozdonyok gondoskodnak a kocsik szállításáról.

A fehér-tavi kisvasút évente csak egyszer szállít utasokat, mégpedig a Kiskunsági Nemzeti Park Fehértavi Darvadozás „ünnepekor”. Ilyenkor lehetőség van a Szegedfish Kft. telephelyétől a tórendszer közepén álló kutatóházig elzakatolni.

Kis hegyisáska (Pezotettix giornae)

A kis hegyisáska síkvidéki réteken, erdőszéleken, síkságok és köves hegyek déli lejtőin gyakori, nálunk ország középső részén sokfelé előfordul. Az apró, nem feltűnő szöcskefaj alapszíne világosbarna és szürke közötti összes árnyalatban előfordul.