Szabolcsi alma (2019)


A hazai gyümölcstermesztés legjelentősebb  faja az alma, a téli alma még mindig a legfőbb gyümölcsfajunk. A gyümölcs a legnagyobb termőterülettel rendelkező Szabolcs aranya, a honi termesztés mintegy 57 %-át a nyírségi táj adja.

A Szatmári térségben lépten-nyomon gyümölcsfákkal tarkított kertek díszlenek. A megye ültetvényeinek fejlődését a természeti adottságok mellett történelmi események is erőteljesen sürgették. A Trianon következtében a termesztés áttelepült Erdélyből a Nyírség és a Felső-Tisza-vidék területeire. A térség gyümölcskertjei a folyókat kísérő folyóhátak laza szerkezetű, jó vízgazdálkodású öntéstalajokon alakultak ki. A kedvező talajadottságokhoz előnyös klimatikus viszonyokhoz, a magas páratartalom és a mérsékelten meleg nyár párosult.

1935-től 1971-ig a szabolcsi gyümölcstermelés erőteljes növekedése elsősorban a Szovjetunió almaimportjának volt köszönhető. Az árugyümölcs nagy része a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok birtokain termett, a Mátészalkai Szamosmenti Állami tangazdaság az ország legnagyobb almatermő bázisgazdasága volt. A nyolcvanas évek elején a területi növekedés minőségi változást is hozott, olyan mértékű termésfelfutás következett be, amely a piacok beszűküléséhez, szigorodásához, a tárolókapacitások elégtelenségéhez, a szállítási és minőségi, értékesítési stb. gondokhoz vezetett. Mindez jelentős feszültségeket és jövedelemcsökkenést idézett elő. A volt szovjet piac elvesztésével a termelés jövedelmezősége tetemes mértékben csökkent, ez mind a piac átrendeződéséhez vezetett. 2000-től lassan haladt a piaci igényeknek megfelelő fajtaszerkezet kialakítása, megalakultak gazdálkodó szervezetek (mezőgazdasági szövetkezetek, betéti társaságok, Kft-k stb.).

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése