Templom- és monostorrom emlékhely (2023)


A délvidéki monostort a Becsegergely nemzetségbeli Both bihar-megyei ispán építette 1192-93-ban birtokán.
A kolostort és templomot 1241-ben a tatárok dúlták fel. 1345-ben ágostonrendi szerzetesek érkeztek ide, akik helyreállították a romokat, és a kolostortemplomot a „Boldogságos Szűzről” nevezték el. 1514-ben Dózsa délvidéki seregei és szerb despota csapatok dúlták fel a kolostort és környékét. A lázadás leverése után a kolostor újjáépül, gótikus stílusban. A monostort körül lévő falu a török hódoltság idején megint elnéptelenedett, és katolikus szerzetesek végleg elhagyták a kolostort.
1761-ban a pusztulásnak indul romokat Grassalkovich gróf kívánságára lőporral felrobbantották, és a felhasználható anyagából felépítették a községben álló mai templomot. A kolostortemplom egy szépen faragott köve új templom sekrestyéjébe, míg néhány ablakkerete a templomtorony portáljába lett beépítve. Bát monostorának és háromhajós templomának helyét ma már csak egy kis kápolna jelzi a délvidéki pusztában.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése