Evangélikus templom (2019)


A város első evangélikus gyülekezet 1810-ben a kezdte meg működését, az imatermük pedig a „Miklós utca sarkán” állott. 1849-ben, a szabadságharc végzetes debreceni csatáját követően a győztes cári és császári csapatok kirabolták az imatermet, és a berendezését tönkretették.

1888-ban alakult meg az egyház tagjaiból a templomépítő bizottság, amely felkérte Szikszay Lajos helybeli építőmestert a tervek elkészítésére. A kivitelezés 1889 májusában kezdődött, először a Miklós utcával párhuzamos templomhajót az készült el, majd az északi oldalra a sekrestye épült fel.

A templombelsőben négy dór oszlopos klasszicista, timpanonnal záródó oltár helyeztek el, fölé Haranghy Jenő sötét tónusú oltárképe került. A szájhagyomány szerint a művész az adományozó Nagy Józsefet festette az oltárképre (Jézus ként), és a két mellékalak, az angyalkák arca pedig Nagy József leányainak arcvonásait őrzik.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése