Vodicai Segítő Szűz-kápolna és szentkút (2023)

Csávoly határában áll egy vodica, amely a Jánoshalmi országút (régi vármegyei) mentén, a Kápolna-dűlőben, régi szőlők között található.

A szél által összehordott futóhomokos domboldalból előbuggyanó csodatévő erővel bíró vízről egy 1731-es határjárás tesz említést először. A 1748-ban kereszttel is megjelölt szent kúthoz több népcsoport legendája is kapcsolódik, amelyekben a bunyevácoknak, a magyaroknak és németeknek is egyaránt Szűz Mária jelenik meg forrásnál.
1874-ben Haynald Lajos kalocsai és bácsi érseknél kérvényezést követően épült meg a ma is látható barokk kápolna. Az épület oltárképe a „Segítő Szűz Máriát” ábrázolja, a Szűz Mária-szobor pedig a csávolyi templomból került ide. A kápolna felszentelését követően búcsújáró hellyé is vált. 1904-ben két kisebb szoborkápolna is épült a forrás köré, az egyikben a bunyevácok Nepomuki Szent János szobrát, a másikba a németek Szent Flórián szobrát állították fel, de sajnos ezek a szobrok mára eltűntek.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése