Kisboldogasszony templom és kolostor (2023)


A homokkomáromi Kisboldogasszony-templom és kolostor napjainkban a Dunántúl egyik legjelentősebb zarándok központja. A kegytemplom és a körülötte található szobrok, keresztek pedig barokk építészeti szempontból is jelentősek.

Homokkomáromban már 1360-tól éltek pálos rendi szerzetesek, akik kolostor és templomot építettek ez idő tájt. A török megszállás alatt pálosok itteni virágzó zárdájuk és templomuk is teljesen elpusztult. A mai templomot 1703 és 1744 között építette a vidék kegyura, gróf Batthyány Lajos a ferences rend számára. 1722-ben az építkezéskor került elő az a kegykép, amely mely a kis Jézust tartó Máriát ábrázolja. A 17. századból származó képet csodatevő képként is tisztelik, ugyanis hihetetlen gyógyulások történtek tőle már az évszádok alatt.


A templom őriz még egy szentereklyét is, ugyanis Szent Félix gyermekszent ereklyéjét XIV. Benedek pápa ajándékozta Homokkomáromnak.

1990-ben a Nyolc Boldogság Közösség érkezett a kolostorba, akik újra életet vittek a búcsújáróhelybe, és további épülettel is gyarapították a műemlékegyüttest.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése