Csengelei-erdő (2015)A Csengelét övező futóhomok megkötésére 1771-ben kezdődtek az első telepítések, Vedres István kezdeményezésére. 
A terület legdíszesebb fái az a 9 kocsányos tölgyből álló facsoportot. amelyet 1900 körül ültettek.

Érdekesség, hogy a csengelei erdőben írta Móra Ferenc az Aranykoporsó című regényének egy részét.

Móra fák (2015)

A Csengelét és Kisteleket összekötő műúton, ahol a Kiskunsági piros betér az erdőben ott található egy több százéves facsoport. Ezek a matuzsálemek azért kapták a Móra fák nevet, mert a híres író Móra Ferenc egy kis erdészházban tengette itt napjait és az akkor még csak pár évtizedes tölgyek meg ihlették és így született meg Az aranykoporsók című regénye.


Azóta a nyolc darab kiemelkedően szép kocsányos tölgy helyi védettséget kapott.

Bogárháti templomrom (2015)

A Kiskunsági pusztában, Csengele közelében egy árpád-kori falusi templom rejlik. A kis kőtemplomot a 13. század közepén a tatárok elfoglalták és felégették. Később a IV. Béla által betelepített kunok a romokat újjáépítették és köré temetkeztek. Egészen a 16. századig élte fénykorát a templom, ekkor azonban a török elpusztította. 1975-ben a község lakossága és a szegedi Móra Ferenc Múzeum munkatársai közös erővel feltárták a rom alapfalait.

Hajnalpírlepke (Anthocharis cardamines)

Hím
„A nőstény 1. szárnya fehér, a hímének a csúcsa előtt feltűnő, nagy narancsvörös folt van, a csúcsfolt egységes, fekete, csak apró narancsszínű pontocskák világosítják egy kissé. A szárnyszegély rojtját egymástól elhatárolt fehér pettyek díszítik. A nagy narancsvörös folt szárnytő felé eső részén fekete pont sötétlik. A 2. szárny fonóka fehér, rajta sárgás mohazöld márványzatú szabálytalan foltok uralkodnak. Életmódja: Hernyója a kakukktormán és egyéb keresztesvirágúakon táplálkozik. A lepke a IV-VL, olykor már a III. hónapban röpül. Országszerte inkább az erdők kevésbé napsütötte részében gyakori. Szomjúságát az erdei utak kátyúiban összegyűlt esővízbő1 is enyhíti.„ (kislexikon.hu)

Pusztabíró háza (2015)
A Hétvezér emlékmű tőszomszédságában áll az egykori pusztabíró ház, amely a 90-es évek óta alkotóházként üzemelt egészen 2015-ig. 

Az egykori pusztabíró háza napjainkban "csak" vendégház, még is fák ölelésében álló ház, gémeskúttal és rendezett parkkal körülvéve alkotásra ingerel.

Ha valaki szeretne belekóstolni az igazi tanyai hangulatba, arra nagyon jó választás itt kikapcsolódni.

Túra: Tápióbicskei Csata emléktúra (2015)

Alföldi Teljesítménytúra:

Sülysáp - Zsellér-hegy - Tete-puszta - Gomba, Kültelek - Úri halastó - Tápióság - Felső-Tápió mente - Tápióbicske, Honvéd emlékmű

(Táv: 49 km)

Az elmúlt hétvége a legtöbb családnál hagyományosan a húsvéti locsolásra való felkészüléssel telt, mi azonban a hagyományokkal szakítva, a kellemes időjárást kihasználva a szombatot inkább egy kis sétálgatással töltöttük.
Mária-völgy
Kora reggel autóba ültünk, és irány Sülysáp, a Tápiószelei Természetbarát Klub által szervezett teljesítménytúra rajtja. A kissé bonyolult logisztika miatt, egy rövidke vonatozás után fél 9 körül megérkeztünk a sülysápi Wass Albert Művelődési Központhoz. Gyors regisztráció után már taposhattuk is a kilométereket a tavalyi Sóút II. túráról már részben ismert útvonalon. Túránk legnagyobb részét a téli álmából ébredező Gödöllői-dombság szépséges látványa kísérte, de a tiszta időjárásnak köszönhetően a távolban megcsodálhattuk a Mátra vonulatát is. 
A sereg
A 35 km-es gyaloglás során többek között utunkba ejtettük a sülysápi csillagvizsgálót, Tete-pusztát, Gomba külterületét, és a Török-hidat. Utunk utolsó negyedét a nem túl izgalmas tápióbicskei „városnézés”tette ki, minek végén, körülbelül hét órányi séta után értük el túránk célját, a Honvédemlékművet, ahol átvehettük a névre szóló emléklapokat és a szép kitűzőket.
Görbe utca
Tápióbicskén aznap ünnepelték az 1849-es győztes ütközet évfordulóját. Az emlékművel szemközti tágas, füves területen kirakodóvásárral, és látványos katonai bemutatókkal várták a látogatókat. A nap fénypontját a csata „újrajátszása” jelentette több száz korhű egyenruhába öltözött hagyományőrző részvételével. Ezen sajnos az idő szorítása miatt már nem tudtunk részt venni, de legközelebb biztosan nem fogjuk kihagyni ezt sem.
Völgytalp
Összességében egy jó hangulatú, a szeleiekre jellemzően jól megszervezett teljesítménytúra volt.
2015.04.04
Rácz Sándor barátom beszámolója

Fehér-kereszt (2015)A Nagykáta felé vezető út jobb oldalán áll egy fehérre meszelt kereszt, amely a falu egykor bírájának és feleségének állít emléket.


Napjainkban a Fehér István és Csikós Terézia tiszteletére emelt emlékmű, a Fehér-kereszt egyike a település történelmi emlékhelyeinek.

Riedesel-kereszt (Vaskereszt)


Tápióbicskén szinte minden emlékmű a z 1848-as szabadságharcban megvívott győztes ütközetnek állít emléket.

E harc során feszült egymásnak Hermann Riedesel őrnagy és Színi Sebő Alajos alezredes is és ennek a csatának állít emléket a Tápióság felé vezető út mellett álló vaskereszt.

Egyébként erről a történetről Jókai Mór is megemlékezik A kőszívű ember fiai című regényében.

Nagy-rét és patakvölgyek (2015)A Monor-Irsai-dombság peremén helyezkedik el a Tápió-vidék gyönyörű löszös homokbuckái és mocsárrétjei. A terület két főpatakja (Gombai és Úri) mentén pedig kiemelten fontos védett növények, az orchidea, a pókbangó és a szibériai nőszirom tenyészik. Emellett még érdemes megjegyezni, hogy a mocsarak, kékperjés láprétek, rekettyefüzesek, kőrisligetek és zárt homokpusztagyepek érdekes mozaik formában uralják a terület.


A természetvédelmi területhez tartozik még a Tápióság és Tápióbicske között elhelyezkedő Nagy-rét, ezek mindegyike a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet részterületei.

Naprendszerben tanösvény (2015)


Egy különleges túra keretén belül lehetőség nyílik a Naprendszerben lévő bolygók felkutatására a Gödöllői-dombság peremén.

Ugyan is a pályázati pénzből létesült útvonalon a sülysáphoz csillagvizsgáló szimbolizálja a napot. A többi égitestek pedig méretarányos nagyságában és távolságában kerültek kihelyezésére a környék településein.

A szépen kitáblázott tanösvényt ajánlott kerékpárral végi járni.